Hvidovre Strandeng

Dobbeltdæksel i aluminium med udluftningsgitter i galvaniseret jern.

Forplads ved saltlager i Solrød

Hårdt armeret forplads udstøbt med 35 MPa-beton til kørsel med gummiged foran saltlager i Solrød. Forpladsen er forstærket med IPE 210-bjælker pr. 90 cm.

AV Miljø

Rundt dæksel i aluminium på pergulatbrønd på deponi.

Olieudskiller i Hørsholm

Overdækning i aluminium med tre nedgange på olieudskiller og pumpebrønd.

Miljøhegn på deponi

Etablering af 450 meter miljøhegn på deponi til at fange plastaffald. Hegnet har en hældning på 21º, så affaldet, der bliver taget med af vinden, falder ned ved foden af hegnet og derefter kan fjernes.

Overløbsbassin i Rødovre

Aluminiumsdæksel med udluftningsgitter.

Dæksler på Vedbæk Renseanlæg

To dæksler med i aluminium med udluftningsgitre på indløb ved renseanlæg. Dækslet til højre er 5,3 meter langt med tre nedgange.

Usserød Renseanlæg

Komplet løsning med overdækning af bassin med SAPA-profiler og etablering af adgangs- og flugtvej med KARER Brøndstige.

Ørholm Stationsvej, Kgs. Lyngby

Komplet løsning med etablering af galvaniseret ståldæksel og adgangs- og flugtvej fra KARER Brøndstiger.